2/2020. számú FELHÍVÁS keretmegállapodáshoz történő önként csatlakozásra

2/2020. számú FELHÍVÁS a 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésének eb) pontja szerinti keretmegállapodáshoz történő önként csatlakozásra A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. (továbbiakban: DKÜ Zrt.) az alábbi keretmegállapodás(ok)hoz történő önként csatlakozást teszi lehetővé: Meglévő Oracle licencek terméktámogatása (OSUP20). Az önként csatlakozni kívánó szervezet önkéntes csatlakozását a Portál (https://portal.dkuzrt.hu/DKU_reg/) regisztrációs felületén tudja megtenni,…

Tájékoztatás a DKÜ rendelet alkalmazásáról

Tisztelt Érintett Szervezet! Ezúton tájékoztatjuk, hogy az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 48/2020. (III. 19.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Veszélyhelyzeti rendelet) alkalmazása nem mentesít a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség…

Tájékoztatás a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. által a 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 14. § szerinti közbeszerzési díjról kiállított számlákkal összefüggésben

Tisztelt Érintett Szervezetek! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy mint azt az informatikai beszerzési igények benyújtása során tapasztalták, a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. (továbbiakban: DKÜ Zrt.) által üzemeltetett Portálon benyújtott beszerzési igényhez egy automatikusan generált igényazonosító szám kerül kiosztásra az elektronikus rendszer által. Az igényazonosító szám 4 részből épül fel. Az I/01/2020/00001 igényazonosító szám az alábbiakról ad…