2021. szeptember 30. – Közelgő határidő! 2022. évi informatikai beszerzési terv és informatikai fejlesztési terv feltöltése

Tisztelt Érintett Szervezetek! A Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 7. § a) pontja alapján az érintett szervezeteknek, a tárgyévet megelőző év szeptember 30. napjáig a DKÜ Portálon keresztül, az…

Tájékoztatás az „Alkalmazásfejlesztési és üzemeltetés támogatási szolgáltatások nyújtása (rövid név: SWF21)” tárgyú, nyílt központosított közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött keretmegállapodásokról

Tisztelt Érintett Szervezetek! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. a központosított beszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó szervezetek részére „Microsoft .NET keretrendszer alapú és Microsoft Business Intelligence alkalmazás rendszerekre vonatkozó fejlesztési szolgáltatások és üzemeltetési támogatások nyújtása”, valamint „Java alapú fejlesztői környezethez vagy Business Intelligence alkalmazás rendszerek fejlesztői környezetéhez kapcsolódó fejlesztési…

Tájékoztatás a „Hálózati aktív és passzív eszközök beszerzése” (rövid név: HNET21) tárgyú, nyílt központosított közbeszerzési eljárás kapcsán megküldött összegezésről, valamint a folyamatban lévő eljárásokkal kapcsolatos teendőkről

Tisztelt Érintett Szervezetek! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. a „Hálózati aktív és passzív eszközök beszerzése” (rövid név: HNET21) tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában 2021. szeptember 10. napján a Kbt. 79. § (2) bekezdése szerinti írásbeli összegezést megküldte, ennek megfelelően a Kbt. 131. § (6) bekezdésében foglaltakra is figyelemmel az eljárás eredményeként az…