2020. szeptember 30. – Közelgő határidő! 2021. évi informatikai beszerzési terv és informatikai fejlesztési terv feltöltése

Tisztelt Érintett Szervezetek! A Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 7. § a) pontja alapján az érintett szervezeteknek, a tárgyévet megelőző év szeptember 30. napjáig a DKÜ Portálon keresztül, az…

Beszerzéstámogató munkatárs

Főbb feladatok: a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt., mint ajánlatkérő által lefolytatásra kerülő közbeszerzési eljárások során pénzügyi szakértelem biztosítása a bírálóbizottság tagjaként (becsült érték számítás ellenőrzése, pénzügyi alkalmassági felételek, adott esetben értékelési szempontok meghatározása, szerződés-tervezet véleményezése, az ajánlatok elbírálásában történő részvétel); a közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó vezetői kimutatások, riportok készítése, logikai ellenőrzések elvégzése; a közbeszerzési tanácsadói tevékenységre…

Beszerzésellenőrzési szakértő

Főbb feladatok: a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt., mint ajánlatkérő által lefolytatásra kerülő közbeszerzési eljárások teljes körű folyamatba épített ellenőrzéseinek lebonyolítása; támogatja a Társaság beszerzési és közbeszerzési szervezeteinek külső és belső auditokra történő felkészülését; részt vesz intézkedési terv kidolgozásában, valamint a megfogalmazott intézkedések megvalósulásának nyomon követésében; kapcsolatot tart a 2014-2020 programozási időszak alatt az intézményrendszer szereplőivel…