Tájékoztatás keretmegállapodás módosításáról

Tisztelt Érintett Szervezetek! A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. ezúton tájékoztatja Önöket, hogy az alábbi keretmegállapodás 2021. június 16. napján a következők szerint módosult: a KM01OPEN18 azonosítójú keretmegállapodás a 4.1. pont alapján – keretösszegét tekintve – az eredeti keretösszeg 30 %-ával megemelésre került, azaz keretösszege 36 400 000 000,- Ft-ra emelkedett. Továbbá tájékoztatjuk Önöket, hogy a módosítás a…

Tájékoztatás a „Microsoft szoftvertermékek és megoldások megújítása, bővítése, kiegészítése – Kormányzati licencek (MSEK21)” tárgyú, nyílt központosított közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött keretmegállapodásról

Tisztelt Érintett Szervezetek! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. a központosított beszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó szervezetek részére „A 301/2018. (XII. 27.) Korm.rendelet hatálya alá tartozó kormányzati intézményeknél meglévő Microsoft szoftvertermékek és megoldások megújítása, bővítése, kiegészítése (MSEK21)” tárgyban 2021. június 10. napján keretmegállapodást kötött. A keretmegállapodás azonosítója: DKM01MSEK21 A…

Tájékoztatás az „IT szakértői szolgáltatások EU-s forrásból (ITSZE)”, valamint az „IT szakértői szolgáltatások nyújtása (ITSZ)” tárgyú, nyílt központosított közbeszerzési eljárások kapcsán megküldött összegezésről, valamint a folyamatban lévő eljárásokkal kapcsolatos teendőkről

Tisztelt Érintett Szervezetek! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. (a továbbiakban: Beszerző) az „IT szakértői szolgáltatások EU-s forrásból (ITSZE)”, valamint az „IT szakértői szolgáltatások nyújtása (ITSZ)” tárgyú, EKR001297982020, valamint EKR001298082020 EKR azonosítójú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 105. § (1) bekezdés c) pontja szerinti keretmegállapodás(ok) megkötésére irányuló…