Tájékoztatás a Kbt. 131. § (6) bekezdés szerinti szerződéskötési moratóriumról

Tisztelt Érintett Szervezetek! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a közbeszerzési eljárás veszélyhelyzeti eltérő szabályairól szóló 357/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet 3. § b) pontja alapján keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer alapján történő beszerzés esetében a Kbt. 131. § (6) bekezdése szerinti szerződéskötési moratórium nem alkalmazandó mindaddig, amíg a hivatkozott jogszabály hatályban van (jelenleg 2023. augusztus 31.…

Tájékoztatás keretmegállapodás módosításáról

Tisztelt Érintett Szervezetek! A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. (a továbbiakban: DKÜ Zrt.) ezúton tájékoztatja Önöket, hogy az alábbi keretmegállapodás a DKÜ Zrt., mint Beszerző nyilatkozata következtében az alábbiak szerint módosult: a DKM01KGR21 azonosítójú (forrás rendszer kapcsolódó szolgáltatások) keretmegállapodás 6. és V.15. pontjában foglaltak alapján a keretmegállapodás időbeli hatályát a Beszerző 6 (hat) hónappal meghosszabbította, amellyel…

Tájékoztatás lefolytatott információkérésről büntetőjogi intézkedés vonatkozásában (FORNAX ICT Kft.)

Tisztelt Érintett Szervezetek! A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. (a továbbiakban: DKÜ Zrt., vagy Beszerző) ezúton tájékoztatja Önöket, hogy a FORNAX ICT Infokommunikációs Megoldások Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 01-09-891657; adószám: 14161177-2-43; székhely: 1123 Budapest, Táltos utca 1.) szállító esetében a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálattól ingyenesen, elektronikusan elérhető cégjegyzékadatokból értesült arról, hogy a szállító…