Tájékoztatás „A 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó érintett szervezeteknél meglévő Microsoft szoftvertermékek és megoldások megújítása, bővítése, kiegészítése – vállalati licencek” (rövid név: MSEV21) tárgyú, nyílt központosított közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött keretmegállapodásról

Tisztelt Érintett Szervezetek! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. a központosított beszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó szervezetek részére „A 301/2018. (XII. 27.) Korm.rendelet hatálya alá tartozó Érintett Szervezeteknél meglévő Microsoft szoftvertermékek és megoldások megújítása, bővítése, kiegészítése – vállalati licencek” tárgyban 2021. augusztus 5. napján keretmegállapodást kötött. A keretmegállapodás azonosítója:…

Tájékoztatás keretmegállapodás módosításáról

Tisztelt Érintett Szervezetek! A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. ezúton tájékoztatja Önöket, hogy az alábbi keretmegállapodás 2021. augusztus 4. napján a következők szerint módosult: a DKM01OSUP20 azonosítójú keretmegállapodás a 6., illetve a IV.7. pontjai alapján, tekintettel a 2021. május 3. napján aláírt nyilatkozatban foglaltakra is, – keretösszegét tekintve – az eredeti keretösszeg 36,66 %-ával megemelésre került,…

2022. évi informatikai beszerzési terv és informatikai fejlesztési terv feltöltése

Tisztelt Érintett Szervezetek! A Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 7. § a) pontja alapján az érintett szervezeteknek, a tárgyévet megelőző év szeptember 30. napjáig a DKÜ Portálon keresztül, az…