Tájékoztatás a „Mobiltelefonok beszerzése ( MTEL21)” tárgyú, nyílt központosított közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött keretmegállapodásokról

Tisztelt Érintett Szervezetek! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. a központosított beszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó szervezetek részére „Nyomógombos, Androidos alap-, közép- és felsőkategória, illetve víz-, por- és ütésálló készülékek beszerzése”, valamint „iOS-t gyárilag futtatni képes telefonok beszerzése” tárgyban 2021. augusztus 24. napján keretmegállapodásokat kötött. A keretmegállapodások azonosítója: DKM01MTEL21…

Tájékoztatás az „Európai uniós forrásból megvalósuló alkalmazásfejlesztési szolgáltatások nyújtása” (rövid név: SWFE), valamint az „Alkalmazásfejlesztési és üzemeltetés támogatási szolgáltatások nyújtása” (rövid név: SWF) tárgyú, nyílt központosított közbeszerzési eljárások eredményeként megkötendő keretmegállapodásokról, valamint a folyamatban lévő eljárásokkal kapcsolatos teendőkről

Tisztelt Érintett Szervezetek! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. (a továbbiakban: Beszerző) az „Európai uniós forrásból megvalósuló alkalmazásfejlesztési szolgáltatások nyújtása” (rövid név: SWFE), valamint az „Alkalmazásfejlesztési és üzemeltetés támogatási szolgáltatások nyújtása” (rövid név: SWF) tárgyú, EKR001044962020, valamint EKR001045062020 EKR azonosítószámú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 105. §…

Tájékoztatás keretmegállapodások módosításáról

Tisztelt Érintett Szervezetek! A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. (a továbbiakban: DKÜ Zrt.) ezúton tájékoztatja Önöket, hogy az alábbi keretmegállapodások a DKÜ Zrt., mint Beszerző nyilatkozata következtében az alábbiak szerint módosulnak: a DKM01SZGRK20 azonosítójú keretmegállapodás a 6., illetve a IV.7. pont alapján – időtartamát tekintve – 4 hónappal meghosszabbodik, azaz 2022. év február 5. napjáig hatályos,…