301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet végrehajtásával kapcsolatos köszönetnyilvánítás

A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. ezúton megköszöni minden érintett és önként csatlakozó szervezetnek, hogy a jogszabályi előírásoknak megfelelően határidőben elvégezte regisztrációját, továbbá gondoskodott informatikai fejlesztési és beszerzési tervének, valamint aktuális informatikai környezetének feltöltéséről a DKÜ Portáljára.

Beszerzési és fejlesztési terv, valamint aktuális informatikai környezet feltöltése

A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. (a továbbiakban: DKÜ) ezúton hívja fel az érintett szervezetek figyelmét arra, hogy a 301/2018 (XII. 27.) Kormányrendelet 30.§ (3) bekezdése értelmében gondoskodniuk kell a Portálon történő regisztrációjuk elvégzéséről, emellett fel kell tölteniük a Portálra a 2019. évre vonatkozó éves informatikai beszerzési és fejlesztési tervüket, valamint az aktuális informatikai környezetükről szóló…

Hamarosan megkezdődhet a moratórium alatti beszerzések adatainak feltöltése

A 301/2018. (XII. 27.) Kormányrendelet hatálya alá tartozó szervezetek 2019. június 9-étől megkezdhetik a jogszabály által meghatározott moratórium időszaka alatt végrehajtott beszerzéseikkel összefüggő adataik feltöltését. A moratórium alatt a szervezetek saját hatáskörben kizárólag a 2019. évi informatikai beszerzési vagy fejlesztési terveikben nem szereplő, előre nem tervezett beszerzési igényeik kielégítésére irányuló beszerzési eljárást indíthatnak. Ettől eltérő…