Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.

Az informatikai beszerzések központja

182/2019. (VII. 26.) Korm. rendelet

A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. ezúton hívja fel a figyelmet arra, hogy a Magyar Közlöny 2019. évi 130. számában kihirdetésre került a kormányzati informatikai beszerzésekkel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 182/2019. (VII. 26.) Korm....

Bemutatkozás

A Kormány célja, hogy a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervek, az ezek irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervek vagy intézmények, a Miniszterelnöki Kormányiroda, a Kormány által alapított, illetve az alapítói joggyakorlása alá tartozó alapítványok és közalapítványok, illetve a többségi állami tulajdonú gazdasági társaságok olyan beszerzéseket, illetve beruházásokat folytassanak le, amelyek összhangban állnak a kormányzati informatikai célokkal.

A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. létrehozásának célja annak a szándéka, hogy az informatikai beszerzések egységesítésén keresztül a szervezet átláthatóbbá és rendszerezhetőbbé tegye az állami informatikai kiadásokat, a tervezett és átgondoltabb beszerzésekkel pedig javítsa az állami vállalatok, a közigazgatás, vagy a közműszolgáltatások hatékonyságát. A DKÜ Zrt. tulajdonosi jogai összességének gyakorlását a Miniszterelnöki Kabinetirodán keresztül a miniszterelnök kabinetfőnöke látja el.

A DKÜ Zrt. feladatát a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló a 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet határozza meg.

A Kormányrendelet alapján

  • közreműködik a miniszter Kormányrendeletben meghatározott feladatainak ellátásában;
  • koordinálja és ellenőrzi az érintett szervezetek informatikai beszerzési tevékenységének megvalósítását;
  • javaslatot tesz egyes informatikai fejlesztések megvalósításának módjára;
  • összehangolja az érintett szervezetek informatikai beszerzési tevékenységeit biztosító szolgáltatásokat;
  • megvizsgálja az érintett szervezetek éves összesített informatikai beszerzési tervét, költségkerettervét, továbbá informatikai beszerzési igényét;
  • központi beszerző szervként lebonyolítja az e rendeletben meghatározott keretek között az érintett szervek informatikai tárgyú beszerzéseit.