Tájékoztatás az „Általános kliens oldali IT eszközök beszerzése (SZGRÁ22)” tárgyú, nyílt központosított közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött keretmegállapodásról

Tisztelt Érintett Szervezetek! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó szervezetek részére „Általános kliens oldali IT eszközök beszerzése (SZGRÁ22)” tárgyban 2022. május 11. napján keretmegállapodást kötött. A keretmegállapodás azonosítója: DKM01SZGRÁ22 A DKM02SZGRK20 azonosítójú keretmegállapodás rendelkezései alapján jelen tájékoztatás közzétételét (2022. május 19.) követő…

Tájékoztatás keretmegállapodás módosításáról

Tisztelt Érintett Szervezetek! A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. (a továbbiakban: DKÜ Zrt.) ezúton tájékoztatja Önöket, hogy az alábbi keretmegállapodás a DKÜ Zrt., mint Beszerző nyilatkozata következtében az alábbiak szerint módosult: a DKM01ILIC20 azonosítójú keretmegállapodás a 7. pont alapján – időtartamát tekintve – 6 hónappal meghosszabbodik, azaz 2023. november 11. napjáig hatályos, valamint – keretösszegét tekintve…

Tájékoztatás az Oroszország elleni szankciók kibővítéséről

Tisztelt Érintett Szervezetek! Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az Európai Unió Tanácsa 2022. április 8-án elfogadta az Oroszország elleni szankciók kibővítéséről szóló rendeletét [A Tanács (EU) 2022/576 Rendelete (2022. április 8.) az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU rendelet módosításáról], amely 2022. április 9. napjától alkalmazandó és amellyel tilalmat vezetnek be…