KÖZELGŐ HATÁRIDŐ! A 2024. évi informatikai beszerzési terv és informatikai fejlesztési terv feltöltésének határideje: 2023. október 31.

A kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 2023. szeptember 1. napján hatályba lépett módosítása szerint az éves informatikai beszerzési és fejlesztési tervek (a továbbiakban: Tervek) ellenőrzését a Digitális Magyarország Ügynökség Zrt. (DMÜ) és Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. (DKÜ) egymással együttműködve végzik. A Tervek feltöltésének módja nem változik, ugyanakkor a…

Tájékoztatás keretmegállapodás módosításáról

Tisztelt Érintett Szervezetek! A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. (a továbbiakban: DKÜ Zrt.) ezúton tájékoztatja Önöket, hogy az alábbi keretmegállapodást a DKÜ Zrt., mint Beszerző és a keretmegállapodást kötött Szállítók a Kbt. 141. § (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel az alábbiak szerint módosították: a DKM01VLIC20 azonosítójú keretmegállapodás a 3. számú módosítás (a továbbiakban: Módosítás) alapján – időtartamát…

12/2023. számú FELHÍVÁS keretmegállapodáshoz történő önkéntes csatlakozásra

12/2023. számú FELHÍVÁS a 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés e) pont eb) alpontja szerinti szervezetek részére keretmegállapodáshoz történő önkéntes csatlakozásra   A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. (a továbbiakban: DKÜ Zrt.) az alábbi keretmegállapodáshoz történő önkéntes csatlakozást teszi lehetővé: Ügyfélhívó-ügyfélirányító, időpontfoglaló és beléptető rendszerek beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások biztosítása (rövid név: UHIF23).…