Tájékoztatás keretmegállapodás módosításáról

Tisztelt Érintett Szervezetek! A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. (a továbbiakban: DKÜ Zrt.) ezúton tájékoztatja Önöket, hogy az alábbi keretmegállapodás a DKÜ Zrt., mint Beszerző nyilatkozata következtében az alábbiak szerint módosult: a DKM01SZGRÁ22 azonosítójú („Általános” kliens oldali IT eszközök beszerzése) keretmegállapodás 6. és IV.14. pontjában foglaltak alapján a keretmegállapodás szerződéskötési időszakát és így ennek eredményeként a…

Tájékoztatás keretmegállapodás módosításáról

Tisztelt Érintett Szervezetek! A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. (a továbbiakban: DKÜ Zrt.) ezúton tájékoztatja Önöket, hogy az alábbi keretmegállapodást a DKÜ Zrt., mint Beszerző és a keretmegállapodásban részes Szállítók a Keretmegállapodás X.6. pontjában rögzítettek alapján a Kbt. 141. § (2)-(3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel az alábbiak szerint módosították: a DKM01MSEV21 azonosítójú (a 301/2018. (XII. 27.) Korm.rendelet…

Tájékoztatás a „Mobil távközlési szolgáltatások beszerzése (MSZOLG23)” tárgyú, nyílt központosított közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött keretmegállapodásról

Tisztelt Érintett Szervezetek! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. a központosított beszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó szervezetek részére „Mobil távközlési szolgáltatások beszerzése a 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó érintett szervezetek részére (MSZOLG23)” tárgyban 2024. január 8. napján keretmegállapodást kötött. A keretmegállapodás azonosítója: DKM01MSZOLG23 A keretmegállapodás és…