Tájékoztatás „Informatikai beszerzési igények feltöltése, jóváhagyása” tárgyú felhasználói útmutató közzétételéről

Tisztelt Érintett Szervezetek! A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. „Figyelemfelhívás a 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 2024. január 1-jétől hatályba lépő módosításaira” tárgyú tájékoztatásában foglaltakra hivatkozással ezúton is tájékoztatjuk Önöket, hogy frissítésre és közzétételre került az informatikai beszerzési igények feltöltését és jóváhagyását segítő felhasználói útmutató, mely a https://dkuzrt.hu/portal/ oldalon az alábbi linken érhető el: „Informatikai beszerzési…

Felhívás a Nemzeti Közszolgálati Egyetem KKSZK által működtetett Központosított Közbeszerzési Portál elindulásáról

Tisztelt Érintett Szervezetek! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy 2024. január 1. napján hatályba lépett a kormányzati képzési és oktatási beszerzésekről szóló 396/2023. (VIII. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet), amelynek értelmében a kormányzati képzési, oktatási feladatok ellátásához kapcsolódó központosított közbeszerzés során ajánlatkérésre feljogosított szervezet feladatait, valamint egyéb kapcsolódó feladatokat a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, és azon…

Tájékoztatás keretmegállapodás módosításáról

Tisztelt Érintett Szervezetek! A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. (a továbbiakban: DKÜ Zrt.) ezúton tájékoztatja Önöket, hogy az alábbi keretmegállapodást a DKÜ Zrt., mint Beszerző és a keretmegállapodásban részes Szolgáltatók a Kbt. 141. § (2)-(3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel az alábbiak szerint módosították: a DKM01SWFE21 azonosítójú (a 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó érintett szervezetek,…