Felhívás a keretmegállapodások és dinamikus közbeszerzési rendszerek keretében megkötött szerződések és megrendelések vonatkozásában

Tisztelt Érintett Szervezetek! A Kbt. 37. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. (a továbbiakban: DKÜ Zrt.) az általa kötött keretmegállapodások és felállított dinamikus beszerzési rendszerek keretében kötött szerződések vonatkozásában az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetményt együttes formában teszi közzé. Fenti kötelezettségnek történő megfelelés érdekében kérjük a tisztelt Érintett Szervezeteket, hogy szíveskedjenek…

Tájékoztatás „a 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó érintett szervezeteknél meglévő „Forrás gazdálkodási rendszer” használatához szükséges szolgáltatások beszerzése (rövid név: KGR23)” tárgyú, nyílt központosított közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött keretmegállapodásról

Tisztelt Érintett Szervezetek! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. a központosított beszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó szervezetek részére „a 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó érintett szervezeteknél meglévő „Forrás gazdálkodási rendszer” használatához szükséges szolgáltatások beszerzése (rövid név: KGR23)” tárgyban 2024. március 12. napján keretmegállapodást kötött. A keretmegállapodás…