Tájékoztatás „a 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó érintett szervezeteknél meglévő „Forrás gazdálkodási rendszer” használatához szükséges szolgáltatások beszerzése (rövid név: KGR23)” tárgyú, nyílt központosított közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött keretmegállapodásról

Tisztelt Érintett Szervezetek! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. a központosított beszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó szervezetek részére „a 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó érintett szervezeteknél meglévő „Forrás gazdálkodási rendszer” használatához szükséges szolgáltatások beszerzése (rövid név: KGR23)” tárgyban 2024. március 12. napján keretmegállapodást kötött. A keretmegállapodás…

Integrált DKÜ Portál Rendszer (IDPR) publikálása

Tisztelt Felhasználók! A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. (DKÜ Zrt.) a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2019-00057 azonosítószámú, „Az informatikai beszerzések központosítását támogató rendszer továbbfejlesztése, bővítése (Integrált DKÜ Portál Rendszer)” elnevezésű projektjében célul tűzte ki, hogy a jelenlegi, több modulból felépülő DKÜ alkalmazást egy egyszerűbben kezelhető, felhasználóbarát, modern, integrált rendszer formájában megújítja. A fejlesztések eredményeképpen örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy az Integrált…

Tájékoztatás keretmegállapodás módosításáról

Tisztelt Érintett Szervezetek! A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. (a továbbiakban: DKÜ Zrt.) ezúton tájékoztatja Önöket, hogy az alábbi keretmegállapodást a DKÜ Zrt., mint Beszerző és a keretmegállapodásban részes Szolgáltatók a Kbt. 141. § (2)–(3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel az alábbiak szerint módosították: a DKM01FMNY22_FTÜSZ azonosítójú (a 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó érintett szervezetek,…