Tájékoztatás keretmegállapodás módosításáról

Tisztelt Érintett Szervezetek! A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. (a továbbiakban: DKÜ Zrt.) ezúton tájékoztatja Önöket, hogy az alábbi keretmegállapodást a DKÜ Zrt., mint Beszerző és a keretmegállapodásokban részes Szolgáltatók a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában foglaltakra figyelemmel az alábbiak szerint módosították: a DKM02SWF21 azonosítójú (Java alapú fejlesztői környezethez vagy Business Intelligence alkalmazás rendszerek…

7/2023. számú felhívás szerinti önkéntes csatlakozás lehetőségének lezárása

Tisztelt Érintett Szervezetek! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. a 7/2023. számú felhívásban rögzített önkéntes csatlakozás lehetőségét jelen tájékoztatás közzétételének napjával lezárja az alábbi keretmegállapodás tekintetében: Meglévő SAS licencek megújítása, támogatása (rövid név: SAS24). Az érintett keretmegállapodás megkötésére irányuló közbeszerzési eljárást megindító felhívás 2024. május 24. napján feladásra került az Európai Unió…