6/2024. számú FELHÍVÁS keretmegállapodásokhoz történő önkéntes csatlakozásra

6/2024. számú FELHÍVÁS a 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés e) pont eb) alpontja szerinti szervezetek részére keretmegállapodásokhoz történő önkéntes csatlakozásra   A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. (a továbbiakban: DKÜ Zrt.) az alábbi központosított közbeszerzési eljárás eredményeként kötendő keretmegállapodáshoz történő önkéntes csatlakozást teszi lehetővé: Meglévő CT-Eco Integrált Gazdálkodási Rendszer használatához szükséges szolgáltatások…