Tájékoztatás keretmegállapodás módosításáról

Tisztelt Érintett Szervezetek! A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. (a továbbiakban: DKÜ Zrt.) ezúton tájékoztatja Önöket, hogy az alábbi keretmegállapodás a DKÜ Zrt., mint Beszerző nyilatkozata következtében az alábbiak szerint módosult: a DKM01MSSUP22 azonosítójú (a 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó érintett szervezeteknél meglévő Microsoft szoftvertermékek használatához szükséges gyártói – vagy azzal egyenértékű- terméktámogatási…

Tájékoztatás az Integrált DKÜ Portál Rendszer (IDPR) publikálásáról és a DKÜ alkalmazás közbeszerzési rendszer modul (DKR) kivezetéséről

Tisztelt Felhasználók! A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. (DKÜ Zrt.) a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2019-00057 azonosítószámú, „Az informatikai beszerzések központosítását támogató rendszer továbbfejlesztése, bővítése (Integrált DKÜ Portál Rendszer)” elnevezésű projektjében célul tűzte ki, hogy a jelenlegi, több modulból felépülő DKÜ alkalmazást egy egyszerűbben kezelhető, felhasználóbarát, modern, integrált rendszer formájában megújítja. A fejlesztések eredményeképpen örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy az Integrált…

Felhívás a keretmegállapodások és dinamikus közbeszerzési rendszerek keretében megkötött szerződések és megrendelések vonatkozásában

Tisztelt Érintett Szervezetek! A Kbt. 37. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. (a továbbiakban: DKÜ Zrt.) az általa kötött keretmegállapodások és felállított dinamikus beszerzési rendszerek keretében kötött szerződések vonatkozásában az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetményt együttes formában teszi közzé. Fenti kötelezettségnek történő megfelelés érdekében kérjük a tisztelt Érintett Szervezeteket, hogy szíveskedjenek…