Tájékoztatás a DMÜ Mentességi Igénykezelő Portálra történő igénybejelentési kötelezettség megszűnéséről

Tisztelt Érintett Szervezetek! Tájékoztatjuk Önöket, az informatikai beszerzések megindításához a továbbiakban nincs szükség az igények DMÜ Mentességi Igénykezelő Portáljára történő benyújtására. A DMÜ Mentességi Igénykezelő Portálra benyújtott, folyamatban lévő igényekkel kapcsolatos beszerzések mentesítés nélkül megindíthatóak. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a…

Tájékoztatás keretmegállapodás módosításáról

Tisztelt Érintett Szervezetek! A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. (a továbbiakban: DKÜ Zrt.) ezúton tájékoztatja Önöket, hogy az alábbi keretmegállapodás a DKÜ Zrt., mint Beszerző nyilatkozata következtében az alábbiak szerint módosult: a DKM01ITMB21 azonosítójú (Informatikai rendszerek fejlesztéséhez kapcsolódó minőségbiztosítási szolgáltatások nyújtása tárgyú) keretmegállapodás 13. és IV.14. pontjában foglaltakra figyelemmel a keretmegállapodás szerződéskötési időszakát, és így ennek…

Tájékoztatás Általános Eljárási Feltételek (ÁEF) módosításáról

Tisztelt Érintett Szervezetek! A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. (a továbbiakban: DKÜ Zrt.) ezúton tájékoztatja Önöket, hogy a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 13. § (3) bekezdés f) pontja alapján…