Tájékoztatás keretmegállapodás módosításáról

Tisztelt Érintett Szervezetek! A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. (a továbbiakban: DKÜ Zrt.) ezúton tájékoztatja Önöket, hogy az alábbi keretmegállapodás a DKÜ Zrt., mint Beszerző nyilatkozata következtében az alábbiak szerint módosult: a DKM01GEOS21 azonosítójú keretmegállapodás 6. és IV.14. pontjában foglaltak alapján a keretmegállapodást a Beszerző 2023. június 6. napján 6 (hat) hónappal meghosszabbította, s így a…

Tájékoztatás keretmegállapodás módosításáról

Tisztelt Érintett Szervezetek! A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. (a továbbiakban: DKÜ Zrt.) ezúton tájékoztatja Önöket, hogy az alábbi keretmegállapodást a DKÜ Zrt., mint Beszerző és a Magyar Telekom Nyrt., mint Szolgáltató a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában foglaltakra figyelemmel módosította: a DKM01MSZOLG20 azonosítójú keretmegállapodás a 3. számú módosítás alapján 2023. december 31. napjáig,…