Tájékoztatás keretmegállapodás módosításáról

Tisztelt Érintett Szervezetek! A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. (a továbbiakban: DKÜ Zrt.) ezúton tájékoztatja Önöket, hogy az alábbi keretmegállapodást a DKÜ Zrt., mint Beszerző és a keretmegállapodásban részes Szolgáltatók a Kbt. 141. § (2)-(3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel az alábbiak szerint módosították: a DKM01SWFE21 azonosítójú (a 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó érintett szervezetek,…

Felhívás a keretmegállapodások és dinamikus közbeszerzési rendszerek keretében megkötött szerződések és megrendelések vonatkozásában

Tisztelt Érintett Szervezetek! A Kbt. 37. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel tájékoztatjuk Önöket, hogy a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. (DKÜ Zrt.) az általa kötött keretmegállapodások és felállított dinamikus beszerzési rendszerek keretében kötött szerződések vonatkozásában az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetményt együttes formában teszi közzé. Fenti kötelezettségnek történő megfelelés érdekében kérjük a tisztelt Érintett Szervezeteket, hogy…

Tájékoztatás keretmegállapodás módosításáról

Tisztelt Érintett Szervezetek! A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. (a továbbiakban: DKÜ Zrt.) ezúton tájékoztatja Önöket, hogy az alábbi keretmegállapodást a DKÜ Zrt., mint Beszerző és a keretmegállapodásban részes Szállítók a Kbt. 141. § (2)-(3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel az alábbiak szerint módosították: a DKM01GEOS21 azonosítójú (a 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó érintett szervezetek,…