Integrált DKÜ Portál Rendszer (IDPR) tájékoztatás

Tisztelt Felhasználók! A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. (DKÜ Zrt.) a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2019-00057 azonosítószámú, „Az informatikai beszerzések központosítását támogató rendszer továbbfejlesztése, bővítése (Integrált DKÜ Portál Rendszer)” elnevezésű projektet valósítja meg, melyben célul tűzte ki, hogy jelenlegi rendszereit egy egyszerűbben kezelhető, felhasználóbarát, modern, integrált rendszer formában megújítja, és a rendszer felhasználói számára edukációt biztosít. Az újonnan kifejlesztett informatikai…

Tájékoztatás keretmegállapodás módosításáról

Tisztelt Érintett Szervezetek! A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. (a továbbiakban: DKÜ Zrt.) ezúton tájékoztatja Önöket, hogy az alábbi keretmegállapodás a DKÜ Zrt., mint Beszerző nyilatkozata következtében az alábbiak szerint módosult: a DKM01GEOS21 azonosítójú keretmegállapodás 6. és IV.14. pontjában foglaltak alapján a keretmegállapodást a Beszerző 2023. június 6. napján 6 (hat) hónappal meghosszabbította, s így a…

Tájékoztatás keretmegállapodás módosításáról

Tisztelt Érintett Szervezetek! A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. (a továbbiakban: DKÜ Zrt.) ezúton tájékoztatja Önöket, hogy az alábbi keretmegállapodást a DKÜ Zrt., mint Beszerző és a Magyar Telekom Nyrt., mint Szolgáltató a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában foglaltakra figyelemmel módosította: a DKM01MSZOLG20 azonosítójú keretmegállapodás a 3. számú módosítás alapján 2023. december 31. napjáig,…