Tájékoztatás keretmegállapodás módosításáról

Tisztelt Érintett Szervezetek! A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. (a továbbiakban: DKÜ Zrt.) ezúton tájékoztatja Önöket, hogy az alábbi keretmegállapodást a DKÜ Zrt., mint Beszerző és a keretmegállapodásban részes Szállítók a Keretmegállapodás X.6. pontjában rögzítettek alapján a Kbt. 141. § (2)-(3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel az alábbiak szerint módosították: a DKM01MSEV21 azonosítójú (a 301/2018. (XII. 27.) Korm.rendelet…