Tájékoztatás keretmegállapodás módosításáról

Tisztelt Érintett Szervezetek! A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. (a továbbiakban: DKÜ Zrt.) ezúton tájékoztatja Önöket, hogy az alábbi keretmegállapodást a DKÜ Zrt., mint Beszerző és a keretmegállapodásban részes Szállítók a keretmegállapodás X.4. pontjában rögzítettek alapján, a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában foglaltakra figyelemmel az alábbiak szerint módosították: a DKM01VLIC20 azonosítójú (a 301/2018. (XII.…