Tájékoztatás keretmegállapodások módosításáról

Tisztelt Érintett Szervezetek! A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. (a továbbiakban: DKÜ Zrt.) ezúton tájékoztatja Önöket, hogy az alábbi keretmegállapodásokat a DKÜ Zrt., mint Beszerző és a keretmegállapodásokban részes Szolgáltatók a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában foglaltakra figyelemmel az alábbiak szerint módosították: a DKM01SWF21 azonosítójú (Microsoft .NET keretrendszer alapú és Microsoft Business Intelligence alkalmazás…