13/2023. számú felhívás szerinti önkéntes csatlakozás lehetőségének lezárása

Tisztelt Érintett Szervezetek! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. a 13/2023. számú felhívásban rögzített önkéntes csatlakozás lehetőségét jelen tájékoztatás közzétételének napjával lezárja az alábbi keretmegállapodás tekintetében: Meglévő VMware szoftverlicencek megújítása, bővítése, kiegészítése, valamint kapcsolódó támogatási szolgáltatások (rövid név: VLIC23). Az érintett keretmegállapodás megkötésére irányuló közbeszerzési eljárást megindító felhívás 2023. október 6. napján…

Figyelemfelhívás – 2023. év végi határidők

Tisztelt Érintett Szervezetek! A 2023. év utolsó negyedévében megvalósítani kívánt beszerzési igényekkel kapcsolatban az alábbiakra hívjuk fel szíves figyelmüket. A 2023. évben rendelkezésre álló források idei évre történő lekötése, illetve felhasználása tekintetében különösen fontos, hogy a tisztelt Érintett Szervezetek az elvárt tartalommal, valamint kellő időben jelentsék be informatikai beszerzési igényeiket a DKÜ alkalmazás Portál modulján.…