Tájékoztatás keretmegállapodás módosításáról

Tisztelt Érintett Szervezetek! A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. (a továbbiakban: DKÜ Zrt.) ezúton tájékoztatja Önöket, hogy az alábbi keretmegállapodást a DKÜ Zrt., mint Beszerző és a SAS Institute Kft., mint Szállító a Kbt. 141. § (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel az alábbiak szerint módosították: a DKM01SAS21 azonosítójú keretmegállapodás a 2. számú módosítás alapján – keretösszegét tekintve…