Tájékoztatás a „Microsoft szoftvertermékek és megoldások megújítása, bővítése, kiegészítése – Kormányzati licencek (MSEK21)” tárgyú, nyílt központosított közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött keretmegállapodásról

Tisztelt Érintett Szervezetek! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. a központosított beszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó szervezetek részére „A 301/2018. (XII. 27.) Korm.rendelet hatálya alá tartozó kormányzati intézményeknél meglévő Microsoft szoftvertermékek és megoldások megújítása, bővítése, kiegészítése (MSEK21)” tárgyban 2021. június 10. napján keretmegállapodást kötött. A keretmegállapodás azonosítója: DKM01MSEK21 A…

Tájékoztatás az „IT szakértői szolgáltatások EU-s forrásból (ITSZE)”, valamint az „IT szakértői szolgáltatások nyújtása (ITSZ)” tárgyú, nyílt központosított közbeszerzési eljárások kapcsán megküldött összegezésről, valamint a folyamatban lévő eljárásokkal kapcsolatos teendőkről

Tisztelt Érintett Szervezetek! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. (a továbbiakban: Beszerző) az „IT szakértői szolgáltatások EU-s forrásból (ITSZE)”, valamint az „IT szakértői szolgáltatások nyújtása (ITSZ)” tárgyú, EKR001297982020, valamint EKR001298082020 EKR azonosítójú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 105. § (1) bekezdés c) pontja szerinti keretmegállapodás(ok) megkötésére irányuló…

I. Tájékoztató az egyes keretmegállapodások igénybevétele esetén fizetendő szoftverlicenc-gazdálkodási díjjal kapcsolatban

Tisztelt Érintett Szervezetek! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 2021. január 1. napján hatályba lépett módosításával összefüggésben 2021. február 8. napján „Tájékoztatás a szoftverlicenc-gazdálkodási díjakkal kapcsolatban”…