Tájékoztatás az „IT szakértői szolgáltatások EU-s forrásból (ITSZE)”, valamint az „IT szakértői szolgáltatások nyújtása (ITSZ)” tárgyú, nyílt központosított közbeszerzési eljárások kapcsán megküldött összegezésről, valamint a folyamatban lévő eljárásokkal kapcsolatos teendőkről

Tisztelt Érintett Szervezetek! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. (a továbbiakban: Beszerző) az „IT szakértői szolgáltatások EU-s forrásból (ITSZE)”, valamint az „IT szakértői szolgáltatások nyújtása (ITSZ)” tárgyú, EKR001297982020, valamint EKR001298082020 EKR azonosítójú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 105. § (1) bekezdés c) pontja szerinti keretmegállapodás(ok) megkötésére irányuló…