182/2019. (VII. 26.) Korm. rendelet

A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. ezúton hívja fel a figyelmet arra, hogy a Magyar Közlöny 2019. évi 130. számában kihirdetésre került a kormányzati informatikai beszerzésekkel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 182/2019. (VII. 26.) Korm. rendelet, mely módosította a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai…

Közbeszerzési szakértő

Főbb feladatok: központosított közbeszerzések második részének (verseny újranyitás, konzultáció, közvetlen megrendelés) lefolytatása, részvétel a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt., mint ajánlatkérő által lefolytatásra kerülő közbeszerzési eljárások lebonyolításában, adatszolgáltatás az eljárások külső és belső ellenőrzéséhez, a közbeszerzési törvényben és más kapcsolódó jogszabályokban előírt rendszeres és eseti közzétételi, tájékoztatási feladatok és dokumentálási kötelezettségek ellátása, a (köz)beszerzési eljárások dokumentálása.…