A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. ezúton hívja fel a figyelmet arra, hogy a Magyar Közlöny 2019. évi 130. számában kihirdetésre került a kormányzati informatikai beszerzésekkel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 182/2019. (VII. 26.) Korm. rendelet, mely módosította a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: DKÜ Rendelet) is, többek között bővítve ezzel annak személyi hatályát.

Ennek eredményeképpen, 2019. július 27. napjától a DKÜ Rendelet szerinti érintett szervezetnek minősül a Magyar Nemzeti Bank, valamint a Magyar Nemzeti Banknak a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. §-a szerinti többségi befolyása alatt álló gazdasági társaság kivételével mindazon gazdasági társaság is, amelyben az állam a Ptk. 8:2. §-a szerinti többségi befolyást gyakorol.

Felhívjuk a figyelmet továbbá arra is, hogy az a gazdasági társaság, amely a DKÜ Rendelet hatálybalépését követően vált érintett szervezetté, 2019. augusztus 15-ig köteles a Portálon regisztrálni, és a 2019. évi éves informatikai beszerzési tervét és informatikai fejlesztési tervét, valamint az aktuális informatikai környezetéről szóló legfontosabb adatokat, az ott meghatározott struktúra és adattartalom szerint részletezve a Portálra feltölteni.

Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.