301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet végrehajtásával kapcsolatos köszönetnyilvánítás

A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. ezúton megköszöni minden érintett és önként csatlakozó szervezetnek, hogy a jogszabályi előírásoknak megfelelően határidőben elvégezte regisztrációját, továbbá gondoskodott informatikai fejlesztési és beszerzési tervének, valamint aktuális informatikai környezetének feltöltéséről a DKÜ Portáljára.