A projekt neve: Az informatikai beszerzések központosítását támogató rendszer továbbfejlesztése, bővítése

(Integrált DKÜ Portál Rendszer)

A projekt azonosító száma: KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2019-00057
A kedvezményezett neve: Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság (DKÜ Zrt.)
A kapcsolódó operatív program megnevezése: Az adminisztratív terhek csökkentése – KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15
Konzorciumi partnerek: Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ)
A projekt célja/ rövid összefoglalása: A projekt célja a DKÜ Zrt. kormányzati informatikai fejlesztések és beszerzések vizsgálatával, ellenőrzésével, a beszerzések összehangolásával és végrehajtásával kapcsolatos feladatainak ellátásához szükséges új informatikai rendszer – az Integrált DKÜ  Portál Rendszer (IDPR) – létrehozása, ami segítségével a DKÜ Zrt.
növekvő ügyszám mellett is magas színvonalon, az információbiztonsági és felhasználói elvárásokat
optimalizálva tudja feladatait ellátni.
A projekt megvalósításának kezdete: 2020.01.01.
A projekt megvalósításának tervezett befejezése: 2021.12.31.
A projekt teljes költségvetése: 999 999 272 Ft
A támogatás mértéke (%): 100%
Kontakt/ További információ: kofop_projekt@dkuzrt.hu