A projekt neve: Az informatikai beszerzések központosítását támogató rendszer továbbfejlesztése, bővítése

(Integrált DKÜ Portál Rendszer)

A projekt azonosító száma: KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2019-00057
A konzorciumvezető neve: Digitális Kormányzati Fejlesztés és Projektmenedzsment Korlátolt Felelősségű Társaság (DKF Kft.)
A kedvezményezett neve: Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság (DKÜ Zrt.)
A kapcsolódó operatív program megnevezése: Az adminisztratív terhek csökkentése – KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15
További konzorciumi partnerek: Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ)

Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (NISZ)

A projekt célja / rövid összefoglalása: A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program (a továbbiakban: KÖFOP) 1. prioritás célja az adminisztratív terhek csökkentése, amely a szolgáltató közigazgatás szervezési feltételeinek fejlesztésén és az elektronikus folyamatok fejlesztésén, szakrendszerek egységesítésén, (tovább)fejlesztésén, szolgáltató képességének növelésén keresztül valósítható meg.

A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. (a továbbiakban: DKÜ) mint a kormányzati informatikai beszerzések központosításával kapcsolatos feladatokat ellátó, központi beszerző szervezet a KÖFOP céljával összhangban, az Operatív Program keretében egy olyan – szervezetfejlesztéssel és informatikai rendszerfejlesztéssel járó – projektet kíván megvalósítani, amely által a DKÜ és az ügyfelei közé tartozó, döntően közigazgatási szervezetek hatékonyabban tudják ellátni jogszabályban előírt feladataikat és ezáltal javul a lakosság és a vállalkozások kiszolgálása az e-közigazgatás terén.

A projekt célja az elektronikus ügyintézés széles körű elterjedésének, az eljárások gyorsításának és az adminisztratív terhek csökkentésének, a magánjogi jogviszonyok, továbbá az állam és polgár közötti jogviszonyok szélesebb körű elektronizálásának, az elektronikus ügyintézést biztosító szervek együttműködése biztosításának horizontális támogatása a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) szerinti feladatok ellátásán keresztül.

A projekt keretében tervezett szervezetfejlesztés során megtörténik a vonatkozó jogszabályokban meghatározott folyamatok áttekintése és ésszerűsítése, a párhuzamosságok kiszűrése, a szinergiák azonosítása, a mérethatékonyságból fakadó lehetőségek kiaknázása, az ügyintézési határidők rövidítése, a folyamatok újra szervezése. Ezen túlmenően a megnövekvő ügyteher kezelésére is alkalmas, egységes, gyors és ügyfélbarát Integrált DKÜ Portál Rendszer (a továbbiakban: IDPR) alkalmazás kerül kifejlesztésre, valamint informatikai biztonsági szempontból megfelelő hardver környezet kerül kialakításra. Megvalósul továbbá a DKÜ és az ügyfelei munkatársainak képzése az új informatikai rendszer használata tekintetében.

A projekt megvalósításának kezdete: 2020.01.01.
A projekt megvalósításának tervezett befejezése: 2023.06.30.
A projekt teljes költségvetése: 2 999 999 272 Ft
A támogatás mértéke (%): 100%
Kontakt / További információ: pmcs @ dkuzrt . hu

Az informatikai beszerzések központosítását támogató rendszer továbbfejlesztése, bővítése című projekt bemutatása

ESZA kérdőív

Adatkezelési tájékoztató – IDPR bevezetése kapcsán nyújtott tájékoztatás

Adatkezelési tájékoztató – Projektzáró sajtónyilvános esemény

DKÜ IDPR oktatási prezentáció

Az informatikai beszerzések központosítását támogató rendszer továbbfejlesztése, bővítése című projekt bemutatása (záró)