Tájékoztatás a „Forrás rendszer kapcsolódó szolgáltatások (rövid név: KGR21)” tárgyú, nyílt központosított közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött keretmegállapodásról

Tisztelt Érintett Szervezetek! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. a központosított beszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó szervezetek részére „Forrás rendszer kapcsolódó szolgáltatások (rövid név: KGR21)” tárgyban 2021. szeptember 16. napján keretmegállapodást kötött. A keretmegállapodás azonosítója: DKM01KGR21 Felhívjuk a tisztelt Érintett Szervezetek figyelmét, hogy a hatályos KM01KGR17 azonosítójú keretmegállapodás aktív…

Tájékoztatás az „Európai Uniós forrásból megvalósuló alkalmazásfejlesztési szolgáltatások (rövid név: SWFE21)” tárgyú, nyílt központosított közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött keretmegállapodásokról

Tisztelt Érintett Szervezetek! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. (továbbiakban: Beszerző) a központosított beszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó szervezetek részére „Microsoft .NET keretrendszer alapú és Microsoft Business Intelligence alkalmazás rendszerekre vonatkozó fejlesztési szolgáltatások és üzemeltetési támogatások nyújtása”, valamint „Java alapú fejlesztői környezethez vagy Business Intelligence alkalmazás rendszerek fejlesztői környezetéhez…

5/2021. számú felhívás szerinti önkéntes csatlakozás lehetőségének lezárása

Tisztelt Érintett Szervezetek! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. az 5/2021. számú felhívásban rögzített önkéntes csatlakozás lehetőségét jelen tájékoztatás közzétételének napjával lezárja az alábbi keretmegállapodás tekintetében: „Homogén” kliens oldali IT eszközök (SZGRH21). Az érintett keretmegállapodás megkötésére irányuló közbeszerzési eljárást megindító felhívás 2021. szeptember 14. napján feladásra került az Európai Unió Hivatalos Lapjában…