3/2021. számú FELHÍVÁS keretmegállapodáshoz történő önkéntes csatlakozásra

3/2021. számú FELHÍVÁS a 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés e) pont eb) alpontja szerinti keretmegállapodás(ok)hoz történő önkéntes csatlakozásra A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. (a továbbiakban: DKÜ Zrt.) az alábbi keretmegállapodás(ok)hoz történő önkéntes csatlakozást ismételten lehetővé teszi: A 301/2018. (XII. 27.) Korm.rendelet hatálya alá tartozó érintett szervezeteknél meglévő Microsoft szoftvertermékek és megoldások…