Köszönetnyilvánítás a 2021. évi informatikai beszerzési és fejlesztési tervek feltöltéséért

Tisztelt Érintett Szervezetek! Ezúton is köszönjük minden érintett szervezetnek, hogy a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 7. § a) pontjában előírtaknak megfelelően, határidőben gondoskodott a 2021. évi informatikai beszerzési és fejlesztési terv feltöltéséről…

Beszerző

Főbb feladatok: a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt., mint ajánlatkérő által lefolytatásra kerülő, a 301/2018. kormányrendelet hatálya alá tartozó informatikai tárgyú beszerzési eljárások (melyek nem minősülnek a Kbt. szerint közbeszerzési eljárásnak) teljes körű lebonyolítása; az informatikai beszerzésekhez kapcsolódó iratok előkészítése, illetve ezek teljes körű dokumentálása; részvétel az ajánlatok értékelésében és azok elbírálásában; az eljáráshoz kapcsolódó események…