Iratkezelési szakértő

Főbb feladatok:  iratkezelő-rendszer, iktatórendszer fejlesztésének, megújításának szakmai specifikálása, megvalósításának tervezése, bevezetésének koordinálása, működtetésének szakmai támogatása, az iratkezelésre és a DKÜ Zrt. működésére vonatkozó jogszabályi követelmények alapján iratkezelési szabályzat, irattári terv karbantartása, levéltári egyeztetése, alkalmazásuk vállalati szintű szakmai támogatása, az iratkezelési, irattározási folyamat vállalati szintű működtetése, optimalizálása, az irattározási tevékenység (befogadás, kiadás, selejtezés, levéltárba adás) szakmai…